Asociaţia Smart Learning Center, cu sediul central în  Oradea, Romania, este o organizaţie civică neguvernamentală, non- profit, apolitică şi independentă, persoană juridică de drept privat, infiintata in anul 2017, in baza O.U.G.26/2000, cu privire la regimul asociatiilor si fundatiilor din Romania, în scopul  de a organiza, conduce şi promova activităţi educaţionale şi antreprenoriale, evenimente educaţionale, activităţi de promovare a valorilor societăţii cunoaşterii, a accesului tuturor la tehnologiile informatice şi de comunicaţii, sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, defavorizate sau marginalizate din punct de vedere social, implicarea activă a tinerilor în comunitate.

Obiectivul asociaţiei este de a oferi posibilitatea cat mai multor copii şi tineri de a se dezvolta profesional, de a încuraja creativitatea, responsabilitatea şi iniţiativa prin utilizarea tuturor oportunităţilor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicării, de a oferi persoanelor ieşite din sistemul şcolar suportul necesar pentru instruirea şi educarea permanentă prin
derularea proiectelor de educaţie de-a lungul vietii.

Asociaţia  Smart Learning Center  doreşte să contribuie la dezvoltarea societăţii, dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale şi sincronizarea societăţii româneşti cu cea europeană prin implementarea şi facilitarea accesului tuturor persoanelor interesate la tehnologia informaţiei şi găsirea unor solutii IT pentru problemele comunităţii.Implicarea tinerilor în proiecte de educare non-formală pe o varietate de subiecte, prin organizarea de proiecte naţionale şi internaţionale, workshop-uri, seminarii, traininguri, tabere, acţiuni de voluntariat, concursuri şi alte activităţi.

Promovarea şi implementarea principiilor educaţiei non-formale, învăţarea prin experienţă, învăţarea prin joacă şi învăţarea interculturală, munca în echipă, interdisciplinaritatea.

Promovarea conceptului egalităţii de şanse între toţi cetăţenii, combaterea discriminării faţă de persoane sau grupuri bazată pe orice criteriu, combaterea violenţei domestice, de gen şi școlare, activități de consiliere a persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor, realizarea unor campanii de informare şi conştientizare.

Dezvoltarea societăţii civile prin încurajarea implicării active a tinerilor în procesul social şi susţinerea tinerilor în privinţa alegerii formei de educaţie, a unei cariere şi a independenţei
financiare; participarea copiilor de vârstă şcolară mică la activităti de dezvoltare personală şi profesionlă.

Creşterea participării feminine şi a participării seniorilor în viaţa comunităţii, în toate domeniile sociale, economice şi culturale.